9/05/2017

Төгөлдөр хуур

Төгөлдөр хуураар хичээллэсээр даруй 1 сар өнгөрчээ.

Бичлэг дээр байгаа номноос давтаж байгаа. Beyer piano tutorial гээд хайвал гарч ирнэ.

Өөрийн бэлтгэл хийж байгаа бичлэгээ youtube-д хийсэн байгаа. Доор линкийг хадав.


https://www.youtube.com/watch?v=_GEnV16bm-Y


Сурах мэдэхгүй зүйлс маш их байна. Суралцаад л байж дээ.

No comments: