9/02/2009

Ахиц

Өнөөдөр хүндийн хүчний бэлтгэл хийлээ.
Үндсэн таталт нэмэгдсэн байна.

Амжилт:
Үндсэн таталт: 150кг байсныг 175кг-д татаж чадлаа.

No comments: